Ticareti usulsüz terk suçu, gerçek kişiler için söz konusu olup ticaret şirketlerini kapsamamaktadır. Çünkü İcra ve İflas Kanunu’nun 44.maddesinde düzenlenen mal beyanında bulunma yükümlülüğü, sadece gerçek kişi tacirlere yönelik olup ticaret şirketlerini kapsamamaktadır. Böyle bir yükümlülüğün olmadığı yerde cezai sorumluluktan bahsedilemez. Bu nedenle ticareti usulsüz terk suçu, yalnızca gerçek kişiClick For Further Information