• 5188 SAYILI KANUN UYARINCA ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ
  Uygulamada idareler, özel güvenlik sektöründe kurucu, yönetici, eğitici veya şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler aracılığıyla özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler, özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaktadır. Bu güvenlik soruşturması veClick For Further Information
 • ORTAK VELAYET
  Boşanmada ortak velayet kavramını açıklamadan önce Türk Medeni Kanunu çerçevesinde velayet kavramının tanımlanması gerekmektedir. Velayet, on sekiz yaşından küçük veya on sekiz yaşından büyük olup hakim kararıyla hakkında kısıtlama kararı olan kişilerin, eğitimleri başta olmak üzere, gelişimleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması adına anne ve babaya temsil için verilmiş yetkidir.  Velayet hakkı, çocuğunClick For Further Information
 • İSTİNAF SINIRI 2023
  İSTİNAF SINIRI 2023 Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı 2023, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir; a) Nihai kararlar. b) İhtiyati tedbir ve ihtiyatiClick For Further Information
 • TEMYİZ SINIRI 2022
  TEMYİZ SINIRI 2022 Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için temyiz sınırı 2022, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından temyiz yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir; (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyiziClick For Further Information
 • İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET
  İçindekiler1 İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET (İİK M. 16-18,22)2 ŞİKAYETİN KONUSU3 ŞİKAYET NEDENLERİ3.0.1 1.İŞLEMİN KANUNA AYKIRI OLMASI3.0.2 2.İŞLEMİN OLAYA UYGUN OLMAMASI3.0.3 3.BİR HAKKIN YERİNE GETİRİLMEMESİ3.0.4 4. BİR HAKKIN NEDENSİZ YERE SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMASI4 ŞİKAYETİN TARAFLARI5 ŞİKAYET SÜRESİ6 ŞİKAYET USULÜ7 ŞİKAYETİN KABULÜ8 ŞİKAYETİN REDDİ9 YARGITAY KARARLARI9.0.1 İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET, KURAL OLARAK İCRAClick For Further Information