• Boşanma Davası Devam Ederken Sadakat Yükümlülüğü Sürer Mi?
  Çekişmeli boşanma davalarının oldukça uzun sürdüğü dikkate alındığında, boşanma davası devam ederken sadakat yükümlülüğünün devam edip etmediği en sık sorulan sorulardan birisidir. Boşanma davası açılsa da, tarafların evlilik birliğinin sona ermesine ilişkin karar kesinleşene kadar eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğü devam etmektedir. Boşanma sürecinde alanında uzman bir avukattan destek alınmasıClick For Further Information
 • Hizmet Tespit Davası Nedir? Tarafları Kimlerdir?
  Hizmet tespit davası, sigortalı sayılan işlerde çalışan kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilemediğinde veya eksik bildirilen hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenilmesi halinde bunların tespiti amacıyla açılan bir davadır. Hizmet tespit davasının konusu; tescillenen işe giriş bildirgelerindeki yanlış yazılmış kimlik kayıtlarının, sigorta sicil numaralarının düzeltilmesi, sigortalı yerine başkası adına bildirilenClick For Further Information
 • Tereke Nedir? Hangi Mallar Tereke Kapsamına Girer?
  Mirasın açılmasına neden olan ölüm veya gaiplik kararı verilmesi olgusuna “miras olgusu” denir. Miras hukukunun konusu, bir başka kişiye geçmeye elverişli özel hukuk ilişkilerinden oluşan terekedir. Gerçek bir kişinin ölümü veya hakkında gaiplik kararı verilmesi, mirasın açılmasına neden olur. Tereke, mirasbırakanın miras yoluyla geçmeye elverişli özel hukuk ilişkilerinden oluşur. BunaClick For Further Information
 • Temyiz Sınırı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu?
  Temyiz Sınırı 2024, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından temyiz yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir; (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlarClick For Further Information
 • İstinaf Sınırı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu?
  Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. İstinaf Sınırı 2024 için beklenen açıklama gelmiştir. Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir; a) Nihai kararlar. b) İhtiyatiClick For Further Information