• PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)
  Psikolojik taciz (Mobbing) kavramının uluslararası kaynaklardan dilimize giren diğer bir adı da “mobbing”dir. Psikolojik taciz (mobbing) , işyerinde bir kişinin veya bir kişi topluluğunun, diğer bir çalışanı kişilik haklarına yönelik sürekli ve saldırgan biçimde, sözlü veya sözsüz, dolaylı ve dolaysız davranışlarda bulunarak rahatsız etmesidir. İçindekiler I. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)Devamı için tıklayınız
 • 5188 SAYILI KANUN UYARINCA ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ
  Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptali Uygulamada idareler, özel güvenlik sektöründe kurucu, yönetici, eğitici veya şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler aracılığıyla özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler, özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıDevamı için tıklayınız
 • ORTAK VELAYET
  Ortak velayet kavramını açıklamadan önce Türk Medeni Kanunu çerçevesinde velayet kavramının tanımlanması gerekmektedir. Velayet, on sekiz yaşından küçük veya on sekiz yaşından büyük olup hakim kararıyla hakkında kısıtlama kararı olan kişilerin, eğitimleri başta olmak üzere, gelişimleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması adına anne ve babaya temsil için verilmiş yetkidir.  Velayet hakkı, çocuğunDevamı için tıklayınız
 • İSTİNAF SINIRI 2023
  İSTİNAF SINIRI 2023 İstinaf Sınırı 2023: Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı 2023, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir; a) Nihai kararlar. b) İhtiyatiDevamı için tıklayınız
 • TEMYİZ SINIRI 2022
  TEMYİZ SINIRI 2022 Temyiz Sınırı 2022, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından temyiz yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir; (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyiziDevamı için tıklayınız