• İSTİNAF SINIRI 2023
  İSTİNAF SINIRI 2023 Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı 2023, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir; a) Nihai kararlar. b) İhtiyati tedbir ve ihtiyatiDevamı için tıklayınız
 • TEMYİZ SINIRI 2022
  TEMYİZ SINIRI 2022 Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için temyiz sınırı 2022, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından temyiz yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir; (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyiziDevamı için tıklayınız
 • İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET
  İçindekiler1 İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET (İİK M. 16-18,22)2 ŞİKAYETİN KONUSU3 ŞİKAYET NEDENLERİ3.0.1 1.İŞLEMİN KANUNA AYKIRI OLMASI3.0.2 2.İŞLEMİN OLAYA UYGUN OLMAMASI3.0.3 3.BİR HAKKIN YERİNE GETİRİLMEMESİ3.0.4 4. BİR HAKKIN NEDENSİZ YERE SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMASI4 ŞİKAYETİN TARAFLARI5 ŞİKAYET SÜRESİ6 ŞİKAYET USULÜ7 ŞİKAYETİN KABULÜ8 ŞİKAYETİN REDDİ9 YARGITAY KARARLARI9.0.1 İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET, KURAL OLARAK İCRADevamı için tıklayınız
 • ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
  İçindekiler1 Anlaşmalı Boşanma Nedir?2 Anlaşmalı Boşanmanın Şartları3 Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?4 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?4.1 1. Taraf Bilgileri4.2 2. Tarafların İradesi4.3 3. Müşterek Çocuğun Velayeti4.4 4. Çocuk ile Kişisel İlişki4.5 5. Çocuk için İştirak Nafakası4.6 6. Yargılama Giderleri5 Anlaşmalı Boşanma İle İlgili Sık Sorulan Sorular6 Anlaşmalı Boşanma YargıtayDevamı için tıklayınız
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) NEDİR?
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanık hakkında verilen cezanın, belirlenen denetim süresi içinde sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. Sanık, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemez ve yükümlülüklere uygun davranır ise hakkında verilen ancak açıklanmayan ceza hükmü ortadan kalkmaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), Ceza Muhakemesi Kanununun 231’inci maddesinde düzenlenmiştir. BunaDevamı için tıklayınız