Sticky

İşçinin Maddi Zararı Nedir? Bu yazıda iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işçinin maddi zararının kapsamına giren zararlar incelenmiştir. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşçinin Maddi Zararının Kapsamı Türk Borçlar Kanunu m. 54[1] uyarınca işveren, işçiyi koruma ve gözetme borcu nedeniyle alması gereken önlemleri almaması nedeniyle işçinin uğradığı cismaniDevamı için tıklayınız