Av. Yasemin Aslankoç

Aslankoç Hukuk Bürosu’nun Kurucusu Yasemin Aslankoç, Başkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra çeşitli hukuk bürolarında çalışarak tecrübe kazanmış ve 2020 yılında Aslankoç Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Yasemin Aslankoç, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. “İsimsiz Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim” isimli eseri bulunan Yasemin Aslankoç, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine devam etmektedir.

Yasemin Aslankoç’un başlıca tecrübeleri aşağıdaki gibidir:

  • ⚖️ Yabancılara Türk vatandaşlığı kazanma, Türkiye’de gayrimenkul, çalışma ve oturma izinleri alma süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi ve alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • ⚖️ İş hukuku konusunda önleyici danışmanlık hizmeti verilmesi, iş sözleşmelerinin iş hukuku ve işyeri uygulamalarına uygun olarak hazırlanması ve müzakere edilmesi, iş hukukuna ilişkin işlemler için şirketler tarafından kullanılabilecek standart belge ve süreçlerin yapılandırılması, işveren ve işçi tarafları için iş akdinin sona erdirilmesi, işçilik alacakları, disiplin süreçleri, toplu işten çıkarma ve işe iade konularında danışmanlık verilmesi ve bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi,
  • ⚖️ Şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, uluslararası tahkim konularında hizmet vermek, bu kapsamda çeşitli ülkelerde gerçekleşen ticari işlemlerde ve müzakerelerde müvekkillerin temsili,
  • ⚖️ İnşaat, altyapı, enerji ve endüstriyel üretim tesislerine ilişkin projeler kapsamında, FIDIC sözleşmeleri de dahil olmak üzere, inşaat ve EPC sözleşmeleri, uluslararası satış ve altyüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, bu sözleşmeler üzerinde risk analizlerinin yapılması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak hukuki danışmanlık verilmesi,
  • ⚖️ İcra ve iflas hukuku alanında, ilamlı ve ilamsız icra işlemlerinin başlatılması, sürecin takibi ve tahsilat aşamalarında müvekkillerin temsili,
  • ⚖️ Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi .