Sticky
Milletlerarası tahkimde iptal davası

İhale ile satılan taşınmazın tahliyesi, İcra ve İflas Kanununda düzenlenmektedir. İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ Cebri icra yoluyla tescili yapılan bir taşınmaz, üçüncü bir kişi tarafından işgal ediliyor ise ihale alıcısı, icra müdürlüğünden taşınmazı işgal eden kişinin tahliye edilerek taşınmazın kendisine teslimini talep eder. İhale alıcısının talebi halinde icra müdürlüğü,Click For Further Information