Fiilen Evliymiş Gibi Yaşayan Eş Yoksulluk Nafakası Alamaz

Fiilen Evliymiş Gibi Yaşayan Eş Yoksulluk Nafakası Alamaz

Fiilen Evliymiş Gibi Yaşayan Eş Yoksulluk Nafakası Alamaz. Evlenmeden başkasıyla fiilen evli gibi yaşayan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez.

Yargıtay 2. H.D. 27.06.2018 T., 2016/21052 E. 2018/8219 K. sayılı kararı:

“Toplanan delillerden, davacı kadının, davanın devamı sırasında bir başkası ile gayri resmi şekilde birlikte olduğu ve halen o kişiyle yaşadığı anlaşılmaktadır. Davacının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması yoksulluk nafakasının kaldırılması sebebidir  (TMK m. 176/3). Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşullarının davacı kadın lehine oluştuğundan söz edilemez.  Bu durumda, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır” (www.yargitay.gov.tr, e.t. 18.11.2021).

Yargıtay 2. H.D. 06.04.2016 T., 2015/15309 E. 2016/6985 K. sayılı kararı:

“Toplanan delillerden, davacı kadının, davanın devamı sırasında bir başkası ile gayri resmi şekilde birlikte olduğu ve halen o kişiyle yaşadığı anlaşılmaktadır. Davacının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması irat şeklinde verilen yoksulluk nafakasının kaldırılması sebebidir (TMK m. 176/3). Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşullarının davacı kadın lehine oluştuğundan söz edilemez. Bir başka erkekle birlikte yaşayan kadına tedbir nafakası da verilemez. Bu durumda, davacı kadının tedbir ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır” (www.yargitay.gov.tr, e.t. 18.11.2021).

Yargıtay 2. H.D. 03.11.2004 T., 13618-13028 sayılı kararı:

“…Davalının (kadının) bir başkası ile ilişkiye girdiği ve onunla yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu açıklama karşısında kendisine tedbir ve yoksulluk nafakası takdir edilmesi usul ve yasaya aykırıdır”[1]

 

[1] Gençcan, Ömer Uğur, Nafaka Hukuku, Ankara, 2018, s. 462.