İşyeri Hekimi, İşçi Statüsünde mi? Evet, işyeri hekimi işçi statüsündedir. Yargıtay 9. H.D. 24.06.2015 T., 2015/16826 E. 2015/22917 K. sayılı kararında işyeri hekimlerinin de genel olarak işçi statüsünde olduklarını ifade etmiştir: “İşyeri hekimleri İş Kanununa tabi işçi olarak istihdam edilirler. Uygulamada genellikle kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırma yoluna gidilmektedir.Devamı için tıklayınız