Takibi şikayete tabi suçlar, kişiler arasındaki her olumsuzluğun davaya konu edilmesiyle bu kişilerin özel alanlarına yapılacak müdahaleleri engellemek, mağdurun uğradığı zararın giderilmesini sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. TAKİBİ ŞİKAYETE TABİ SUÇLAR NEDİR? Şikayete bağlı suçlar, bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerinDevamı için tıklayınız