Analık halinde süt izni İş Kanununda düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 74. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Ancak işçi, bu izin hakkını kullanırken iyi niyetDevamı için tıklayınız

Sticky

KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM İZNİ Kadın İşçilerin Doğum İzni, kadın işçiye verilmesi gereken bir analık iznidir. Kadın işçinin gebelik, doğum ve analığı halinde verilmesi gerekli izinler, 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu izinlere, 2016 tarih ve 6663 sayılı Kanun ile farklı izin imkanları tanınmıştır. 6663 sayılı Kanun ile 4857Devamı için tıklayınız