Analık halinde süt izni İş Kanununda düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 74. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Ancak işçi, bu izin hakkını kullanırken iyi niyetDevamı için tıklayınız