yoksulluk nafakası

Yoksulluk Nafakası; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/6626 E. 2021/7622 K. sayılı kararında yoksulluk nafakasının, nafaka alacaklısının evlenmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağını ifade etmiştir: “…Davacı kadının, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince UYAP ortamında dosya arasına alınan nüfus kaydına göre, istinaf incelemesi yapılmadan 25.07.2019 tarihinde evlendiği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 176/3. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası,Devamı için tıklayınız

yoksulluk nafakası

1. Yoksulluk Nafakası İsteminde Bulunan Eş, Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Olmalıdır Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir? TMK m. 175 uyarınca, nafaka isteminde bulunan eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olması yeterlidir. Yoksulluğa düşme hali derecelendirilmemiştir. Nitekim bu isabetli bir tutumdur. Eş, kendi geliri ve çalışması ile kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa veya kısa birDevamı için tıklayınız