Emekli Maaşına Bloke Konulur Mu? Emekli maaşına bloke konulamayacağına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı bulunmaktadır. İcra ve İflas Kanunundaki ve diğer kanunlardaki cebri icraya ilişkin hükümlerin T.C. Anayasası’nda öngörülen temel hak ve ilkelere ilişkin düzenlemelere aykırı olmaması gerekir. Bu anlamda hak arama özgürlüğü, sosyal devlet, adil yargılanma ve hukukîDevamı için tıklayınız