İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle maddi tazminat davası, uygulamada oldukça sık karşılaşılan bir davadır. İşveren, koruma ve gözetme borcu nedeniyle iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü önlemi almakla yükümlüdür. İşverenin bu yükümlülüğüne uymaması nedeniyle işçinin iş kazasına uğramasının ya da meslek hastalığına yakalanmasının yaptırımlarından birisi de maddiDevamı için tıklayınız