Milletlerarası tahkimde iptal davası

İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET (İİK M. 16-18,22) İcra memur muamelesini şikayet, İcra ve İflas Kanunu’nun 16.,17.,18, ve 22. Maddelerinde düzenlenmiştir. İcra dairesi, görevini yaparken kanunu yanlış uygular, kanunun tanıdığı takdir yetkisini somut duruma uygun kullanmaz, bir hakkı yerine getirmez ya da hakkın yerine getirilmesini nedensiz şekilde sürüncemede bırakır ise usulsüzDevamı için tıklayınız