psikolojik taciz (mobbing)

Psikolojik taciz (Mobbing) kavramının uluslararası kaynaklardan dilimize giren diğer bir adı da “mobbing”dir. Psikolojik taciz (mobbing) , işyerinde bir kişinin veya bir kişi topluluğunun, diğer bir çalışanı kişilik haklarına yönelik sürekli ve saldırgan biçimde, sözlü veya sözsüz, dolaylı ve dolaysız davranışlarda bulunarak rahatsız etmesidir. I. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) KAVRAMIDevamı için tıklayınız