A. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (KYOK-TAKİPSİZLİK) NEDİR? (CMK M. 172) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik kararı), Cumhuriyet savcısının, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesidir (CMK m. 172/1). Madde metninde deDevamı için tıklayınız