Aşırı yararlanmanın hüküm ve sonuçları

Tam Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açma Hakkı Yoktur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.10.2021 T., 2017/3156 E. 2021/1209 K. sayılı kararında tam kusurlu eşin boşanma davası açamayacağını, davalı eşin az da olsa kusurlu olması gerektiğini ifade etmiştir: “…12. Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı 166.Devamı için tıklayınız